Veranderende tijden

Jongeren hebben pas relatief kort tijd en ruimte voor een "eigen leven" en een "eigen ontwikkeling". Een "eigen cultuur", dus. Het fenomeen jongerencultuur ontstond pas in de jaren vijftig, maar de jongeren van de jaren zestig voerden de echte grote veranderingen door.


Amerika groeide in de eerste helft van de twintigste eeuw uit tot een invloedrijke wereldmacht. Na de Tweede Wereldooorlog was Amerika de voorloper in de Westerse wereld op allerlei gebieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uitgerekend vanuit Amerika in 1954 een nieuwe muzieksoort kwam overwaaien: rock 'n roll. Ouders en opvoeders vonden de muziek en de bijbehorende dansen schandelijk, maar de jongeren vonden het prachtig. De mode, kapsels en het taalgebruik werden beïnvloed door de rock ’n roll. De Amerikaanse muziekfilm 'Rock around the Clock' met Bill Haley zorgde in 1956 zelfs voor relletjes, waarbij jongeren agenten bekogelden met bloempotten.

 

De nieuwe muziekstroom kreeg al snel navoling in Nederland. Vooral door de Indorock,  bands gevormd door Indische Nederlanders die zich na de onafhankelijkheid van Indonedië in Nederland vestigden. Een van de populairste bands was de Tielman Brothers, die in 1957 naar Breda verhuisden en al snel ook buiten de Nederlandse grenzen bekend werden. De optredens van deTielman Brothers waren ongekend: ze bespeelden gitaren achter in de nek, liepen al drummend om het drumstel heen, sloegen met drumstokken op de gitaarsnaren, kortom: een show zoals nog niet eerder in Nederland was vertoond.


De opstandigheid van de rock 'n rollgeneratie bleek slechts een voorbode te zijn van de revolutie die het volgende decennium kenmerkte: de rock ’n rollgeneratie maakte de eerste barstjes, de echte scheuren in de maatschappij maakten de jongeren van de jaren zestig.


In de jaren zestig veranderde er veel, op allerlei vlakken. De kerken liepen leeg en de kerkelijke leiders verloren hun invloed op de samenleving. Tegelijkertijd trad de ontzuiling in: niet langer was de Nederlandse samenleving verdeeld in katholieken, protestanten, socialisten en liberalen.


Ook de burgerlijkheid verdween: jongeren wilden niet meer zijn zoals hun ouders, maar hadden hun eigen ideeën over werk, leven en liefde. De seksuele revolutie zorgde voor een lossere moraal. Seks voor het huwelijk mocht en door de introductie van de anticonceptiepil konden vrouwen zelf beslissen of en wanneer zij zwanger wilden worden.


Ook het onderwijs veranderde. De studenten – een gestaag groeiende groep, studeren was voor steeds meer jongeren weggelegd – lieten in de jaren zestig stevig van zich horen. Op 28 april 1969 bezetten een groep studenten de Katholieke Hogeschool in Tilburg en eisten meer inspraak in het bestuur van de universiteit.

 

Hiermee had Tilburg een primeur. Het voorbeeld werd ruim een week later opgevolgd door studenten in Amsterdam, die het Maagdenhuis bezetten. De Tilburgse universiteit had enkele maanden voor de bezetting al een nieuwe – onofficiële - naam gekregen: Karl Marx Universiteit, uit protest tegen de weinige aandacht voor de Marxistische economie.


De acties in Tilburg, Amsterdam en andere steden leidden ertoe dat in 1971 de Wet Universitaire Bestuurshervorming werd aangenomen, waarin de medezeggenschap van studenten werd vastgelegd. Eén van de vele veranderingen van de opstandige jongeren van de jaren zestig.
 

Meer over de rock 'n rollgeneratie en de bedreiging van de goede zeden lees je hier.

Video's


Reacties

Er zijn nog geen reactiesTagcloud

Ga nu naar de website van Erfgoed Brabant
 
X