Projectinformatie

Project Levensloop en programmalijn Volkscultuur

Het project Levensloop is onderdeel van de programmalijn Volkscultuur van de Provincie Noord-Brabant. De programmalijn gaat over de vormgeving van het dagelijks leven in Brabant, inclusief de wijze waarop Brabanders in de praktijk van alledag omgaan met het verleden.

Waarom dit project?

De behoefte om te onderzoeken wie wij zijn en waar we vandaan komen, groeit. Dit hangt samen met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een toenemende cultureel diverse samenleving en een toenemende globalisering. Deze maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op zoek gaan naar gelijkenissen en verschillen tussen onze eigen (groeps-)cultuur en die van anderen. In het project “Levensloop” spelen we in op deze behoefte en geven we een beeld van de huidige samenleving van Brabant. 

Waarom  Levensloop als centraal thema?

Het thema levensloop is herkenbaar voor verschillende groepen Brabanders. De meeste Brabanders groeien op, worden volwassen en sterven. Ze maken hetzelfde mee. Maar toch reageren zij hier verschillend op. Aan de hand van vragen over rituelen, voorwerpen, gedragsuitingen, uiterlijke kenmerken en vrijetijdsbesteding/lifestyle onderzoeken we hoe Brabanders deze universele thema’s vormgeven.

Doelstelling

Doelstelling van het project is bij te dragen aan de verkenning, zichtbaarheid, duiding én verbeelding van de cultuurkenmerken van de huidige samenleving in Brabant. Gedurende een periode van vier jaar wordt het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod van volkscultuur gestimuleerd, evenals de actieve deelname hieraan. Groepen Brabanders spelen met hun verhalen een belangrijke rol in deze projecten. 

 

Over ons

Ga nu naar de website van Erfgoed Brabant
 
X