Collegetour Brabant

De Historische Vereniging Brabant nodigt u uit deel te nemen aan de Collegetour door Brabant, tweede editie, op zaterdag 25 mei in de regio Diessen, Waalwijk en Heusden. Het programma staat in het teken van de migratiegeschiedenis van Brabant.


Vanaf het NS-station Tilburg Universiteit, vertrek 09.30 uur, wordt er door de HVB die dag, onder leiding van Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar cultuur in Brabant, Universiteit van Tilburg, per touringcar een bezoek gebracht aan de Ontginningsgronden in Diessen , de Moskee An-Nur van de Molukse Gemeenschap in Waalwijk en het Streekarchief Land van Heusden en Altena in Heusden. Dit om er een kijkje te nemen, om er mensen te ontmoeten met kennis van de praktijk en om er in discussie met hen en met elkaar nieuwe ervaringen en ideeën op te doen.  

De deelnamekosten bedragen: € 30,-- per persoon voor leden met één introducé, en  € 35,-- per persoon, voor niet-leden. Neemt u graag deel aan deze bijzondere ontmoetingsdag, dan dient u zich daarvoor aan te melden vóór zaterdag 18 mei 2013 per e-mail aanmelding@hvbrabant.nl of schriftelijk (adres: Historische Vereniging Brabant, Postbus 1325, 5200BJ  ’s-Hertogenbosch).

Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening nr. 4776738 t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v.  “Collegetour 2013”. In volgorde van ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Het aantal zitplaatsen in de bus is beperkt. Daarom raden wij u aan snel te reageren, want méér dan 50 aanmeldingen zullen er niet kunnen worden gehonoreerd.

Erfgoedontmoeting 2013

 

Op donderdag 6 juni organiseert Erfgoed Brabant de jaarlijkse Erfgoedontmoeting, de gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten.
Zonder kennis van het eigen verleden verdwijnt de kracht van de Brabantse identiteit en cultuur. Erfgoed Brabant is de provinciebrede organisatie die dit bewustzijn creëert, bevordert en verankert. Zo blijft erfgoed een vaste waarde in de Brabantse samenleving, nu en in de toekomst. De Erfgoedontmoeting is hét moment om samen met het erfgoedveld de balans op te maken en nieuwe wegen uit te stippelen. Onder het motto 'Het kan anders!' maakt u kennis met nieuwe verbindingen in de erfgoedsector, in het Museumkwartier, het nieuwe museale hart van ’s-Hertogenbosch. Een plek waar letterlijk de nieuwe verbinding is gemaakt tussen kunst & erfgoed, oud & nieuw en kennis & bezit.

 

Programma:
9.15 uur Ontvangst
9.45 uur Opening bijeenkomst door Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum
Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde Cultuur en Samenleving in de provincie Noord-Brabant
Gastspreker Willem-Jan Joachems, journalist en historicus
Gastheer Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant
10.45-11.30 Verdiepingsessie eerste ronde
11.45-12.30 Verdiepingsessie tweede ronde
12.30-13.30 Lunch en ontmoeting
13.30-14.30 Rondleidingen door Het Noordbrabants Museum of Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
14.30-15.00 Afsluitende borrel

 

 

Verdieping 1
Traditie ontmoet technologie
Cris Kremers
De Brabant Cloud geeft een geheel nieuwe kijk op het duurzaam ontsluiten van culturele erfgoedinformatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit musea en heemkundekringen wordt een kijkje in de toekomst gegeven.

 

Verdieping 2
Collectie vindt bestemming
Roeli Broekhuis
Onlangs heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht over de vernieuwing van het museumbestel. Sleutelwoord is 'verbinden': collecties verbinden, instellingen verbinden, overheden verbinden. Samen keuzes maken in wat we bewaren en hoe we dat doen, dat is de uitdaging waarover we met museumdirecteuren in gesprek gaan.

 

Verdieping 3
Project zoekt opvolger
Suzanne Hendriks en Suzanne Corthals
Hoe zorgen we ervoor dat projecten ontwikkeld binnen de erfgoedsector een meer duurzaam karakter krijgen? Vinden we aansluiting bij andere sectoren? Worden zij onze nieuwe ambassadeurs? Suzanne Hendriks vertelt over 'Jong in Brabant'. Suzanne Corthals laat zien hoe samen met nieuwe partners de expositie Hebben&Houden projecten genereert die voor meer doelgroepen interessant zijn.

 

Locatie:
Museumkwartier ’s-Hertogenbosch
Ingang via Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
De Mortel 4
5211 HV ‘s-Hertogenbosch

 

Kosten: 

Aan deelname van de bijeenkomst zijn kosten verbonden. De prijs is € 35,- per deelnemer inclusief een lunch en rondleiding door het vernieuwde Het Noordbrabants Museum of Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. Na aanmelding ontvangt u een factuur.

 

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. Erfgoedontmoeting 2013 en uw gegevens. Vergeet niet aan te geven naar welke twee sessies uw voorkeur uitgaat!
De uiterste aanmelddatum is 31 mei. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

 

Informatie:
Monique Brederoo
e-mailadres: moniquebrederoo@erfgoedbrabant.nl
of telefoon 073 615 62 62

Routebeschrijving:
Een routebeschrijving naar het Museumkwartier vindt u op de website van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch: www.sm-s.nl

 

Brabantse Heemdagen 2013 met als thema: Breda Nassaustad

 

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de 65-ste editie van de Brabantse Heemdagen welke dit jaar georganiseerd worden in Breda op: donderdag 8 en vrijdag 9 augustus 2013.

 

Onder het motto Breda, “Breda Nassaustad” organiseert Heemkundekring Engelbrecht van Nassau in nauw overleg met Brabants Heem de 65e Brabantse Heemdagen en wel in het jaar dat Engelbrecht van Nassau zelf 60 jaar bestaat. De heemdagen zullen in het teken staan van de Nassau’s. De eerste dag brengen we de ochtend door op het kasteel van de Nassau’s, onderdeel van de NLDA, de Nederlandse Defensie Academie, beter bekend als de KMA.
U wordt er in de voormiddag van donderdag 8 augustus door deskundige gidsen rondgeleid die u alles vertellen over de band tussen het kasteel en de Nassau’s en u geniet er van de lunch.
In verband met het bezoek aan de KMA is het van belang dat u een identiteitsbewijs bij u heeft. (zie ook het inschrijfformulier daarover)
In de middag wacht u een rondleiding door deskundige gidsen van het Gilde de Baronie. De start is in de Grote kerk en gaat over in de Nassauwandeling door het historisch gedeelte van de stad.


Tijdens de fietstocht op de tweede dag (vrijdag 9 augustus) kunt u genieten van de mooie natuur die rond Breda te vinden is. Denk hierbij aan het Mastbos, kasteel Bouvigne en de bosrijke streek van Breda.

Voor het complete programma van deze dagen verwijzen wij u naar het bericht over het programma naar www.brabantsheem.nl.

 

De deelnamekosten bedragen € 85,- per deelnemer.
De extra kosten voor de huur van fiets(en) dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan. De huurprijs per fiets is € 8,50.
De consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij dit anders wordt vermeld.

Wij hebben dit jaar in het programma geen ruimte opgenomen voor optredens van individuele deelnemers.

Het inschrijfformulier dient, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2013, in het bezit te zijn van het secretariaat.
Het inschrijfbedrag plus eventuele fietshuur dient vóór 15 juni 2013 te zijn overgemaakt. Zie het inschrijfformulier.

We laten maximaal 100 deelnemers toe en de volgorde van binnenkomst is in deze bepalend. Na de 100e inschrijving ontstaat er een wachtlijst.

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau

 

Tijdschema 8 augustus 2013 van de Brabantse Heemdagen te Breda.
De aangegeven tijden zijn onder voorbehoud.

 

8.30 – 9.00 uur: Aankomst deelnemers NLDA (vm KMA). Uitreiking deelnemerslijst en naambadge. Aanbieding koffie/thee met gebak.

9.00 – 9.30 uur: Welkomstwoorden door de Gouverneur van de NLDA of diens plaatsvervanger en de voorzitter van de HKK Engelbrecht van Nassau. Overdracht vaandel en aanbieding schildje. Opening door de voorzitter Brabants Heem of diens plaatsvervanger. Dienstmededelingen

9.30 –10.30 uur: Nassau lezing door Boudewijn van de Calseijde.

10.30-11.00 uur: Pauze met koffie/thee.

11.00-12.30 uur: Kasteelwandeling in 4 groepen onder leiding van gidsen van Gilde de Baronie.

12.30-13.30 uur: Lunchbuffet.

13.30-14.00 uur: Bezoek aan de Grote of OLV Kerk met mausoleum van de Nassau’s.

14.00-15.00 uur: Nassauwandeling in 4 groepen met gidsen van Gilde de Baronie.

15.00-15.30 uur: Koffiestop in de binnenstad.

15.30-16.30 uur: Vervolg Nassauwandeling.

16.30-17.30 uur: Op eigen gelegenheid van de stad genieten

17.30- 21.00 uur: Aperitief en diner in Café Publieke Werken, St. Annastraat 12. (zaal is pas open om 17.30 uur !)

19.30 uur: Uitreiking medailles aan bezoekers

19.45 – 21.00 uur: Optreden van emeriti-paoters Terrepetijn OW en Sjaggerijn OH van het KTI (Kielegats Taole Instituut). Zij laten u op ludieke wijze kennis maken met het onvervalst Breda’s dialect.

22.00 uur: Mededelingen voor de tweede dag en Sluiting

 

Tijdschema 9 augustus 2013.
De aangegeven tijden zijn onder voorbehoud.

9.00 – 9.30 uur: Verzamelen voor de fietstocht in gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3, 4835 EG Breda-Ginneken. Ontvangst met koffie/thee. Parkeergelegenheid op het nabijgelegen Schoolakkerplein (gratis).

9.30 uur: Vanaf dit tijdstip vertrekken de fietsgroepen met tussenpozen. De fietsroute voert onder andere door de bossen ten zuiden van Breda. Deze bossen werden in de 16e eeuw aangeplant door de Heren van Breda. Zowel in de ochtend als in de middag is er onderweg een koffiestop.

12.00 –13.00 uur: Lunch in een horecagelegenheid.

13.00-16.30 uur: Vervolg fietstocht.

16.30 uur: Terug op het Schoolakkerplein. Van daaruit kunt u per auto of openbaar vervoer terug naar de binnenstad.

17.30 uur (en niet eerder): aperitief en diner in café Publieke Werken aan de Sint Annastraat 12.
Het duo Blokland treedt hier op met Brabantse liederen. Daarna volgt de uitreiking van de Bram van Brabant en worden de Brabants Heemdagen 2013 afgesloten.

Belanghebbende

Ga nu naar de website van Erfgoed Brabant
 
X